Volby 15. a 16.října 2010

do zastupitelstva obce Běstovice

Běstovice - informace

 Stanovení minimálního počtu členů OVK 

 Informace volebním stranám o počtu volebních okrsků 

 Jmenování zapisovatele 

Volby 15. a 16.října 2010

do zastupitelstva obce Běstovice

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 355
odevzdaných obálek 238
platných hlasů 1389
volební účast 67,04%

 číslo kandidáta   jméno kandidáta   počet hlasů   % platných hlasů 
 1   Tomáš Lustyk   166   11,95 
 2   Ivana Malochová   132   9,50 
 3   Bc.Zdeňka Fassnerová   194   13,97 
 4   Petr Kopsa   203   14,61 
 5   Jaromír Konárek   171   12,31 
 6   David Absolon   168   12,10 
 7   Radek Kašpar   121   8,71 
 8   Oldřich Kašpar   87   6,26 
 9   Jan Chleboun   147   10,58 


Volby 28. a 29.května 2010

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Běstovice - informace

 Stanovení minimálního počtu členů OVK 

 Informace volebním stranám o počtu volebních okrsků 

 Jmenování zapisovatele 


Volby 28. a 29.května 2010

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 353
odevzdaných hlasů 225
platných hlasů 222
volební účast 64,59%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 1    Občané   0   0 
 4   Věci veřejné   42   18,91 
 5   Konzervativní strana   0   0 
 6   Komunistická strana Čech a Moravy   10   4,5 
 9   ČSSD   44   19,81 
 13   Strana práv občanů Zemanovci   9   4,05 
 14   STOP   0   0 
 15   TOP 09   36   16,21 
 17   KDU-ČSL   20   9,00 
 18   Volte pravý blok www.cibulka.net   2   0,90 
 20   Strana zelených   1   0,45 
 21   Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu   10   4,50 
 23   Česká pirátská strana   2   0,90 
 24   Dělnická strana sociální spravedlnosti   3   1,35 
 25   Strana svobodných občanů   2   0,90 
 26   ODS   41   18,46 

Volby 9. a 10.října 2009

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Běstovice - informace

 Stanovení minimálního počtu členů OVK 

 Informace volebním stranám o počtu volebních okrsků 

 Jmenování zapisovatele 


Volby 5. a 6.června 2009

do Evropského parlamentu

Běstovice - informace

 Stanovení minimálního počtu členů OVK 

 Informace volebním stranám o počtu volebních okrsků 

 Jmenování zapisovatele 


Volby 5. a 6.června 2009

do Evropského Parlamentu

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 347
odevzdaných hlasů 91
platných hlasů 90
volební účast 26,22%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 1   Libertas  - Libertas.cz  3   3,33 
 2    KDU-ČSL  - Křesťan. a demokrat. unie - Českosl. strana lidová  8   8,88 
 3   VV  - Věci veřejné  3   3,33 
 4   ODS  - Občanská demokratická strana  17   18,88 
 5   Suveren.  - Suverenita  16   17,77 
 6   PB  - Volte Pravý blok - www.cibulka.net  0   0 
 7   SPR-RSČ  - Sdružení pro republiku - Republikán.strana Českosl.  1   1,11 
 8   ČSNS2005  - Česká strana národně socialistická  0   0 
 9   EDS  - Evropská demokratická strana  3   3,33 
 10   SSD  - Strana svobodných demokratů  0   0 
 11   DSZ  - Demokratická Strana Zelených  0   0 
 12   ČSNS  - Česká strana národně sociální  0   0 
 13   NS  - Národní strana  0   0 
 14   SDŽ  - Strana důstojného života  1   1,11 
 15   HS  - Humanistická strana  0   0 
 16   M  - Moravané  0   0 
 17   SD-SN  - Spojení demkokraté - Sdružení nezávislých  0   0 
 18   LIB  - Liberálové.CZ  0   0 
 19   SDaS  - Strana demokracie a svobody  0   0 
 20   HNDPSDZP  - Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy  1   1,11 
 21   KSČM  - Komunistická strana Čech a Moravy  4   4,44 
 22   VAŠEALT.  - "Starostové a nezávislí - Vaše alternativa"  6   6,66 
 23   Svobodní  - Strana svobodných občanů  2   2,22 
 24   SNK ED  - SNK Evropští demokraté  0   0 
 25   BPS  - Balbínova poetická strana  0   0 
 26   SZ  - Strana zelených  0   0 
 27   "KČ"  - Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska)  0   0 
 28   LAP  - Lidé a Politika  0   0 
 29   SsČR  - "Strana soukromníků České republiky"  1   1,11 
 30   Z  - Zelení  0   0 
 31   DS  - Dělnická strana  0   0 
 32   NEZ  - NEZÁVISLÍ  3   3,33 
 33   ČSSD  - Česká strana sociálně demokratická  21   23,33 

Volby 17. a 18.října 2008

do zastupitelstva kraje

Běstovice - informace

 Stanovení minimálního počtu členů OVK 

 Informace volebním stranám o počtu volebních okrsků 

 Jmenování zapisovatele  


Volby 24. a 25.října 2008

II. kolo do Senátu Parlamentu ČR

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 337
odevzdaných hlasů 88
platných hlasů 88
volební účast 26,11%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 3   ČSSD  - JUDr.Miroslav Antl  52   59,09 
 4    SNK - Evropští demokraté - Ing.Václava Domšová    36   40,90 

Volby 17. a 18.října 2008

do Senátu Parlamentu ČR

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 337
odevzdaných hlasů 143
platných hlasů 136
volební účast 42,43%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 1    SDŽ - Strana důstojného života  - Ing.Jiří Syrový  8   5,88 
 2   KDU - ČSL  - MUDr.Drahomíra Peřinová  19   13,97 
 3   ČSSD  - JUDr.Miroslav Antl  60   44,11 
 4    SNK - Evropští demokraté - Ing.Václava Domšová    11   8,08 
 5   ODS- Mgr.Vladimír Benák   30   22,05 
 6   KSČM - Bedřich Chasák   8   5,88 

Volby 17. a 18.října 2008

do zastupitelstva Pardubického kraje

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 337
odevzdaných hlasů 150
platných hlasů 146
volební účast 44,51%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 1   KSČM   12   8,21 
 4   Strana drobných živnostníků a podnikatelů   3   2,05 
 8   S.O.S. pro kraj   0   0 
 9   Nezávislí Starostové pro kraj   11   7,53 
 116   Koalice pro Pardubický kraj   27   18,49 
 18   Strana zelených    0   0,00 
 19   Moravané   0   0 
 32   Strana zdravého rozumu   3   2,05 
 33   Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa   0   0,00 
 37   SDŽ - Strana důstojného života   2   1,36 
 42   Volte Pravý Blok ......   2   1,36 
 44   Demokracie   0   0 
 47   Občanská demokratická strana   41   28,08 
 48   ČSSD   41   28,08 
 53   Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví   4   2,73 
 54   Konzervativní koalice   0   0 

Referendum 20. a 21.října 2006

Má obec Běstovice převzít kostel za symbolickou 1 Kč do svého vlastnictví?

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 331
odevzdaných hlasů 224
platných hlasů 221
PRO 163
PROTI hlasů 58


Volby 20. a 21.října 2006

do zastupitelstva obce

Běstovice - kandidáti

Na jednání Zastupitelstva obce Běstovice, které se konalo dne 9.srpna 2006 a věnovalo se přípravám říjnových voleb do zastupitelstva naší obce, se rozhodli kandidovat následující občané obce:
Ivana Malochová, Ing. Pavel Tupec, Petr Kopsa, Oldřich Kašpar, Václav Charvát, Denisa Balášová, Jaromír Tupec, Jaromír Konárek (Darebnice) a David Absolon.

Kandidátní listiny a prohlášení kandidáta včetně podepsaných petičních listin byly předány Městskému úřadu v Chocni k registraci dne 14.srpna 2006, čímž byl dodržen zákonem stanovený termín. Uvedené doklady musely být předány nejpozději do 15.8.2006 do 16:00.

Všichni uvedení kandidáti kandidují jako nezávislí kandidáti bez podpory jakékoliv strany nebo koalice stran či hnutí.
Zastupitelstvo na svém jednání rozhodlo, že v naší obci bude i pro příští volební období voleno sedm zastupitelů, zastupitelstvo bude opět sedmičlenné.


Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 331
odevzdaných hlasů 222
platných hlasů 1362
volební účast 67,07%

 číslo kandidáta   jméno kandidáta   počet hlasů   % platných hlasů 
 1   Ing.Pavel Tupec   199   14,61 
 2   Petr Kopsa   182   13,36 
 3   Ivana Malochová   94   6,90 
 4   Oldřich Kašpar   110   8,08 
 5   Václav Charvát   174   12,78 
 6   Jaromír Tupec   202   14,57 
 7   Denisa Balášová   175   12,85 
 8   Jaromír Konárek   184   13,51 
 9   David Absolon   104   7,64 

Volby 2. a 3.června 2006

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 326
odevzdaných hlasů 223
platných hlasů 220
volební účast 68,40%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 1    Strana zdravého rozumu   4   1,81 
 5   Právo a spravedlnost   1   0,45 
 6   NEZÁVISLÍ   5   2,27 
 8   Koruna Česká /monarch.strana/   1   0,45 
 9   Občanská demokratická strana   70   31,81 
 10   ČSSD   82   37,27 
 11   SNK Evropští demokraté    2   0,90 
 18   Strana zelených   10   4,54 
 20   Komunistická strana Čech a Moravy   14   6,36 
 21   Koalice pro Českou republiku   1   0,45 
 24   KDU-ČSL   29   13,18 
 26   Strana Rovnost šancí   1   0,45 

Volby 5. a 6.listopadu 2004

do zastupitelstva Pardubického kraje

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 322
odevzdaných hlasů 111
platných hlasů 111
volební účast 34,47%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 3    Naděje   0   0,00 
 6   Koalice pro Pardubický kraj   35   31,53 
 19   NEZÁVISLÍ   4   3,60 
 21   Strana zelených   5   4,50 
 26   Občanská demokratická strana   42   37,83 
 34   Pravý blok    0   0,00 
 36   Česká strana soc.dem.   8   7,20 
 41   SNK   3   2,70 
 42   Strana za životní jistoty   0   0,00 
 47   Dělnická strana   0   0,00 
 54   Komunistická strana Čech a Moravy   14   12,61 

-->

Volby 11. a 12.června. 2004

do Evropského parlamentu

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 320
odevzdaných hlasů 91
platných hlasů 91
volební účast 28,44%

 číslo strany   název strany   počet hlasů   % platných hlasů 
 1    SNK sdruž.nez. a Evropští dem.   11   12,08 
 4    Česká str.sociálně demokrat.   3   3,29 
 6    Občanská demokratická strana   24   26,37 
 9    Strana zelených   4   4,39 
 10    Humanistická aliance   1   1,09 
 18    Balbínova poetická strana    1   1,09 
 20    Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.   18   19,78 
 21   Pravý blok   1   1,09 
 24   Komunistická strana Čech a Moravy   9   9,89 
 25   Strana venkova-spoj.občan.síly   1   1,09 
 26   Strana za životní jistoty   1   1,09 
 28   Nezávislá iniciativa (NEI)   2   2,19 
 31   Republikáni Miroslava Sládka   1   1,09 
 32   NEZÁVISLÍ   14   15,38 

Referendum 13. a 14.června. 2003

o vstupu do EU

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 306
odevzdaných hlasů 200
platných hlasů 199
PRO 168
PROTI hlasů 31
volební účast 65,69%


Volby 1. a 2.listopadu 2002

do zastupitelstva obce

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 307
odevzdaných hlasů 214
platných hlasů 212
volební účast 69,71%

 číslo kandidáta   jméno kandidáta   počet hlasů   % platných hlasů 
 1   Oldřich Kašpar   114   8,23 
 2   Václav Charvát   171   12,34 
 3   Petr Kopsa   161   11,62 
 4   Jaromír Konárek   160   11,54 
 5   Jiří Suchánek   18   1,30 
 6   Josef Novák   202   14,57 
 7   Ladislav Závodní   82   5,92 
 8   David Absolon   64   4,62 
 9   Jaromír Tupec   154   11,11 
 10   Jiří Sobotka   54   3,90 
 11   Ing.Pavel Tupec   206   14,86 

Volby 1. a 2.listopadu 2002

do Senátu Parlamentu ČR - 2.kolo

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 307
odevzdaných hlasů 68
platných hlasů 68
volební účast 22%

 číslo kandidáta   jméno kandidáta   počet hlasů   % platných hlasů 
 5   MVDr.František Bartoš   30   44,11 
 6   Ing.Václava Domšová   38   55,88 

Volby 25. a 26.října 2002

do Senátu Parlamentu ČR

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 307
odevzdaných hlasů 47
platných hlasů 47
volební účast 15%

 číslo kandidáta   jméno kandidáta   počet hlasů   % platných hlasů 
 1   Konstantin Korovin   2   4,25 
 2   JUDr. Ivan Přikryl   2   4,25 
 3   Mgr.Miroslava Němcová   13   27,65 
 4   Mgr.Jan Langr   4   8,51 
 5   MVDr.František Bartoš   20   42,55 
 6   Ing.Václava Domšová   6   12,76 
 7   Petr Vančura   0   0 

Volby červen 2002

do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Běstovice - výsledky

zapsaných voličů 310
odevzdaných hlasů 190
platných hlasů 189
volební účast 61,29%

 počet hlasů   % platných hlasů   strana 
 1   0,52   Národně demokratická strana 
 49   25,92   ČSSD 
 1   0,52   Občanská demokratická aliance 
 3   1,58   Volba pro budoucnost 
 1   0,52   Naděje 
 2   1,05   Cesta změny 
 1   0,52   ČS národně sociální 
 11   5,82   Strana venkova - spojené občanské síly 
 2   1,05   Sdružení nezávislých 
 45   23,80   ODS 
 15   7,93   KSČM 
 46   24,33   Koalice 
 4   2,11   Strana za životní jistoty 
 8   4,23   Strana zelených 

Najdete-li na těchto stránkách nějakou chybu (ať již faktickou nebo pravopisnou), dejte mi, prosím, vědět na adresu webmaster@petrbalas.cz. Diky

Zpět © Petr a Denisa Balášovi
stránky obce Běstovice